- Vi tænker helt jordnært - altså med udgangspunkt i kvægbrugerens hverdag, lyder det fra Hoegild ApS, hvor medarbejderne i øjeblikket arbejder på højtryk for at følge med efterspørgslen.
 
Af Erik Kjærgaard Christensen
 
Hoegild ApS er inde i en markant vækst på basis af nytænkning og udvikling af økonomisk fordelagtige løsninger til kvægbruget.
- I en nyetableret virksomhed som vores, hvor vi startede op helt fra bunden for et år siden og er i kraftig vækst, undgår vi ikke stressbelastninger, da organisationen og dermed antallet af medarbejdere vokser løbende i forhold til forretningsomfanget, siger indehaveren af virksomheden, Johnny Høgild Pedersen.
- Uden vore dygtige og loyale medarbejdere havde denne udvikling ikke været mulig. Serviceteamet udfører opgaver hos kunder overalt i Danmark. Vore medarbejdere yder en fantastisk indsats, blandt andet ved også at arbejde i weekenderne for at følge med efterspørgslen, når det er nødvendigt, fortæller han og fortsætter:
 
Omkostningsreduktioner til kvægbruget 
- Dansk kvægbrug har hårdt brug for løsninger, der på én gang kan lette de daglige arbejdsrutiner og reducere omkostningerne på den enkelte bedrift. Dette behov er særligt tydeligt i denne tid, hvor mælkeprisen er faldet mærkbart, så indtjeningen er presset.
Det var med dette for øje, at Johnny Høgild Pedersen for et år siden etablerede Hoegild ApS - med tilføjelsen The Agro Innovation Company.
- Hos nogen leder ordet innovation tankerne hen på udvikling af robotter og anden højteknologi. Men jeg vil godt slå fast, at vi her i begyndelsen ikke har et udviklingsbudget, hvor der er afsat penge til at udvikle meget avancerede teknologier.
 
Hjælp til kvægbrugerne
- For os betyder innovation derimod, at vi har evnen og viljen til, så at sige, at vende traditionelle koncepter på hovedet og udvikle løsninger, hvor målet er at hjælpe kvægbrugerne med at sænke omkostningerne, så de ad den vej kan øge den løbende indtjening.
- Vi tænker helt jordnært - altså med udgangspunkt i kvægbrugerens hverdag. Det er vores vej til at udvikle løsninger, som hurtigt kan komme kvægbrugerne til gavn, uddyber Johnny Høgild Pedersen, der både har erfaring fra praktisk kvægbrug samt mange års erfaring med salg af blandt andet fuldfoderblandere.
Han peger videre på fordelene ved som en relativt lille, nystartet virksomhed at være uafhængig af en stor og tung organisation.
 
Hurtigt og effektivt
- Vi er ikke hæmmet af en "sådan plejer vi at gøre"-tankegang. I praksis betyder det, at vi har mulighed for at realisere vore visioner hurtigt og effektivt, forklarer Johnny Høgild Pedersen.
Drivkraften bag hans virksomhed er tydeligvis en god portion vestjysk stædighed og fremtidstro - både for virksomheden selv og det landbrug, den skal betjene. Med andre ord: Hvor der er vilje, er der vej.
Hos Hoegild ApS kombineres stædighed med nytænkning og velgennemtænkte strategier. Og det krystalklare mål er en hurtig vækst. 
 
Landmændene har taget produkterne til sig
Virksomheden har da også efter blot et enkelt år formået at slå sit navn grundigt fast blandt danske landmænd. Allerede nu har mange landmænd taget produkterne fra Hoegild ApS til sig.
- Vi kan glæde os over en hurtig udvikling i salget. Det har betydet en tilsvarende hurtig udvikling i antallet af medarbejdere, siger Johnny Høgild Pedersen, der i dag har 12 ansatte - plus ham selv og hustruen, Sidsel Højberg Pedersen.
Men hvorfor starte en virksomhed af denne type op i en tid, hvor landbruget stadig er påvirket af de økonomiske eftervirkninger af finanskrisen? 
Hertil siger den nyetablerede virksomhedsindehaver: - Jeg tror, at kriser også er forbundet med muligheder. Uanset skiftende vilkår og indtjeningsmuligheder har landmændene jo hele tiden et behov for at fortage udskiftninger af maskiner og udstyr. Men de er nødt til at se kritisk på prisen.
 
En mulighed viste sig
- På den baggrund så jeg en mulighed i, som det første, at begynde at opkøbe udtjente fuldfoderblandere til mere end blot skrotprisen, genopbygge dem helt fra bunden og sælge dem til kvægbrugerne, forklarer Johnny Høgild Pedersen.
De genopbyggede fuldfoderblandere sælges under navnet Hoegild Edition - med samme garanti som nye blandere.
På det kommende Agromek vil Hoegild ApS i øvrigt præsentere sin egen, helt nyudviklede fuldfoderblander, ligesom eksport allerede er påbegyndt.
 
Går imod strømmen
Med etableringen af sin virksomhed er Johnny Høgild Pedersen på markant vis gået imod strømmen, hvor mange danske producenter af maskiner og redskaber til landbruget har flyttet produktionen ud af Danmark til eksempelvis Polen og Kina.
- Udflytningen af produktion til lande med lavere lønninger har kostet masser af gode, danske arbejdspladser - til stor skade for det danske samfund, og i sidste ende også for landbruget, siger han.
- Vores forventning er helt klart at øge medarbejderstaben yderligere i de kommende år. Har man en god ide og er villig til at arbejde hårdt, kan det lade sig gøre at etablere nye arbejdspladser som leverandør til landbruget. Som jeg ser det, overses mulighederne i landbrugssektoren som vækstgenerator, lyder det fra Johnny Høgild Pedersen.
 

 

 

 

 

personale

Hoegild kåret som årets iværksætter

Nyheder

Bæredygtig udvikling

- Genanvendelse af landbrugsmaskiner kan spare CO2

Skabt 25 arbejdspladser

Genbrug af landbrugsmaskiner skaber danske arbejdspladser

Eksport og vækstmotor

Hoegild vil etablere eksport og være Jyllands vækstmotor

Hoegild viser splinterny blander på Agromek

Den helt nyudviklede blander fra Hoegild ApS rummer flere nye, interessante løsninger.

Gå til toppen